Allemaal paranormaal

Juist als je aan iemand denkt kom je diegene toevallig tegen. Of je wilt iemand bellen, maar die ander is je net voor. En hoe vaak gebeurt het niet  dat je allebei tegelijkertijd hetzelfde zegt? Is dit nou puur toeval of zit er toch iets meer achter?

Omstreden taboe
Telepathie is van een afstand het overbrengen van gevoelens van de ene geest naar de andere. Voor de meeste wetenschappers bestaat telepathie niet, voor andere mensen gaat het om een paranormale gave of is het een occulte bezigheid waar je je niet mee bezig moet houden. Maar wat als het gewoon een natuurlijk fenomeen is dat wetenschappelijk te verklaren is?
Helaas is er in de wetenschap alleen nog weinig aandacht voor telepathie. Als er al  een onderzoek wordt gedaan, wordt deze term vaak angstvallig vermeden; uit angst dat het onderzoek bij voorbaat al onwetenschappelijk wordt verklaard. Ze spreken dan liever van bijvoorbeeld ‘thought transferrence’ of ‘unconscious communication’.

Toeval bestaat niet
De weinige wetenschappers die het aandurven om hiernaar onderzoek te doen, komen met opmerkelijke resultaten uit de bus. Zo is er het zogenaamde ‘Creery experiment’, waarbij de drie kinderen van dominee Creery werden onderworpen aan een aantal testen. De jongste dochter moest bijvoorbeeld zeggen welke willekeurige naam iemand in gedachtenIMG_20150411_100054 had. Hierbij had ze het vijf van de tien keer goed.  Een andere opdracht was om te zeggen welke kaart iemand getrokken had, zoals de harten boer. Van de 380 keer had ze het 202 keer goed. Bij een pure gok zou iemand het ongeveer zeven keer goed hebben geraden.  De andere twee kinderen hadden vergelijkbare resultaten. Dat kan toch geen toeval zijn?
Bij een ander onderzoek zijn 63 willekeurige mensen gevraagd om te raden wie hen opbelde. Ze hadden de keus tussen vier mensen. Na 571 testen is gebleken dat als ze de keus hebben tussen vier mensen met wie ze een hechte band hebben, ze het in 53% van de gevallen goed hebben. Maar als ze door onbekenden gebeld worden, hebben ze het één op de vier keer correct, wat dus precies overeenkomt met de gokkans van 25%.
Dit is een aanwijzing dat telepathie vooral kan plaatsvinden tussen mensen die elkaar goed kennen. En wie kennen elkaar nu beter dan tweelingen? Uiteraard is dan ook naar deze groep onderzoek gedaan. Zo is gebleken dat 60% van de tweelingen het gevoel heeft een telepathische ervaring te hebben gehad. Een vaak voorkomende gebeurtenis is dat de ene tweeling iets overkomt, terwijl de ander die ergens anders is, dezelfde pijn voelt op exact dezelfde plek. Of dat ze het aanvoelen als de ander zich emotioneel of lichamelijk niet goed voelt, zonder dat ze bij elkaar zijn of elkaar hebben gesproken.

Draadloze gedachten
Met draadloos bellen kun je iemand die mijlenver weg is toch horen praten. Waarom zou dat niet met gedachten kunnen kunnen? Het is bewezen dat er trillingen worden opgewekt als iemand iets denkt en dat die gedachten zich voortbewegen in golven. Bovendien hebben wetenschappers vastgesteld dat er chemisch van alles verandert in de hersenen als je over iets nadenkt. Het kan dus zijn dat gedachten via trillingen in de lucht waargenomen kunnen worden.

Spiegelneuronen89083198_ad57a04096_m (1)
In de jaren negentig zijn spiegelneuronen ontdekt die mogelijk een rol kunnen spelen bij gedachten lezen. Dit zijn motorneuronen die impulsen van de hersenen en zenuwstellen overbrengen naar de spieren. Ramachandran, één van de onderzoekers hiernaar, heeft hoge verwachtingen van de impact van deze neuronen op de toekomst in de psychologie:

“I predict that mirror neurons will do for psychology what DNA did for biology: they will provide a unifying framework and help explain a host of mental abilities that have hitherto remained mysterious and inaccessible to experiments.”

Tot nu toe is ontdekt dat je door spiegelneuronen het gedrag van anderen kunt imiteren. Een handeling die gedaan wordt door een ander, wordt gesimuleerd in de hersenen van degene die kijkt. Behalve dat een handeling virtueel nagedaan kan worden, kan er ook fysiek geïmiteerd worden met behulp van deze neuronen.
Het tweede effect dat spiegelneuronen hebben is empathische gevoelens ervaren, dat wil zeggen, het kunnen inleven in de gevoelens van anderen. Als we iemand een bepaalde emotie zien hebben, worden bij ons dezelfde spiegelneuronen geactiveerd als we die emotie zelf zouden voelen. Spiegelneuronen zorgen dus niet alleen voor het simuleren van handelingen in het hoofd, maar ook van emoties, waardoor we begrijpen wat er in het hoofd van een ander omgaat. Niet door het te beredenen, maar door het te simuleren.
Niet iedereen heeft hetzelfde aantal spiegelneuronen. Volgens de assiociatieve hypothese worden spiegelneuronen gevormd worden tijdens de individuele ontwikkeling, dus na de geboorte. Babies van tien tot elf maanden oud beginnen met imiteren van anderen. Door de ervaring dat een bepaalde observatie in verband staat met bepaalde acties, kunnen motorneuronen zich transformeren tot spiegelneuronen. Dansers en musici hebben hoger ontwikkelde spiegelneuronen dan gemiddeld doordat ze meer ervaring hebben met het simuleren van acties. Psychopaten hebben juist minder empathie en minder spiegelneuronen. Opvallender nog is het dat als hen gevraagd wordt zich te proberen in te leven  in iemand, er meer spiegelneuronen geactiveerd worden en ze meer empathie voelen.
Hiermee is nog geen directe link tussen spiegelneuronen en telepathie te vinden. Het laat wel zien dat de één gevoeliger is om gevoelens van anderen waar te nemen. Hetzelfde kan gelden voor telepathie: dat de één makkelijker telepathische talenten kan ontwikkelen dan de ander. Ook kan het ervaren van empathie een voorloper zijn van telepathie of juist een rudimentaire restant ervan zijn. Mocht telepathie toch een keer een bron van onderzoek worden in de wetenschap, dan kan het zijn dat de spiegelneuronen een sleutel tot het antwoord zijn hoe telepathie mogelijk is.

Overlevingsstrategie 
Jay Schulkin geeft antwoord op de vraag waarom we een telepathisch vermogen zouden hebben ontwikkeld. Volgens hem kan gedachten lezen een voordeel bieden om te overleven door natuurlijke selectie. Door de gedachten en bedoelingen van een ander aan te voelen, kun je beter anticiperen op wat de ander gaat doen. Zo heb je een grotere kans dat je problemen op de beste manier kunt oplossen of de ander kan aftroeven. Een telepathisch vermogen ontwikkelen is dus eigenlijk heel logisch en voordelig.

Literatuur:

 • Atkinson, William Walker. Practical Mind-Reading: Lessons on Thought-Transference, Telepathy, Mental-Currents, Mental Rapport, Etc. Advanced Thought Publishing Co. Chicago. 1908.
 • Blakeslee, S. (2006). Cells That Read Minds. Geraadpleegd op 27 maart 2015, van http://www.nytimes.com/2006/01/10/science/10mirr.html?pagewanted=all
 • Brusewitz, G., Cherkas, L., Harris, J., Parker, A. (2013). Exceptional Experiences Amongst Twins. Journal of the Society for Psychical Research pp. 220-235.
 • Iacoboni, (2006). Media Violence Induces Imitative Violence: The Problem With Super Mirrors. Geraadpleegd op 27 maar 2015 van http://www.edge.org/response-detail/11789Mirror
 • Keysers, C. (2013). The Empathic Brain – How mirror neurons help you understand others. Geraadpleegd op 27 maart 2015, van http://www.psychologytoday.com/blog/the-empathic-brain/201307/inside-the-mind- psychopath-empathic-not-always
 • Kohler, E., Keysers, C., Umilta, R.A., Fogassi, L., Gallese, V., & Rizzolatti, G. (2002). Hearing sounds, understanding actions: Action representation in mirror neurons. Science, 297, pp. 846–848
 • Lehrer, J. C. (2008). The Mirror Neuron Revolution: Explaining What Makes Humans Social. Geraadpleegd op 27 maart 2015, van http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-mirror-neuron-revolut
 • Meffert, H., Gazzola, V., Den Boer, J. A., Bartels, A. A., Keysers, C. (2013). Reduced spontaneous but relatvily normal deliberatie vicarious represenations in psychopathy. Oxford Journals Medicine Brain, 136 (8). pp. 2550-2562
 • Pile, S (2012). Distant feelings: telepathy and the problem of affect transfer over distance. Transaction of the Institute of Britisch Geographers, 37(1). pp. 44-59.
 • Ramachandran, V. S. (2000). MIRROR NEURONS and imitation learning as the driving force behind “the great leap forward” in human evolution. Geraadpleegd op 27 maart 2015, van http://www.edge.org/3rd_culture/ramachandran/ramachandran_p1.html
 • Schulking, J. (2000). Theory of mind and mirroring neurons. Trends in Cognitive Sciences, 4 (7). pp. 252-254.
 • Sheldrake, R., Smart, P. (2003). Experimental Tests for Telephone Telepathy. Journal of the Society for Psychical Research pp. 184-199.

2 thoughts on “Allemaal paranormaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *